PRIVATUMO POLITIKA

 

MB „Mažylio studija“ (toliau - Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato sąlygas, kurių privalo laikytis visi internetinės svetainės www.mazyliostudija.lt (toliau – e-parduotuvė) lankytojai (toliau – Lankytojai). Visos nurodytos sąlygos yra taikomos kiekvieną kartą Lankytojui naudojantis Duomenų valdytojo kuriamu turiniu, įsigyjant prekę/paslaugą ar siunčiant užklausimą, nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi kompiuteriu, ar planšete, ar telefonu, ar kt. įrenginiais.

 

Lankytojų asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės. Lankytojų duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

 

Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta ir patvirtina savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko e-parduotuvėje, prisijungia prie e-parduotuvės ir (ar) įsigyja e-parduotuvėje parduodamą prekę ir (ar) paslaugą. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, nepatvirtina savo sutikimo ir paranda teisę lankytis e-parduotuvėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš e-parduotuvės teikiamų paslaugų.

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per e-parduotuvę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

MB „Mažylio studija“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma e-parduotuve. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Lankytojui norint pasiekti Duomenų valdytojo teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) Lankytojas naudoja.

 

Ši Privatumo politika netaikoma, kai Lankytojas naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis lankydamasis MB „Mažylio studija“ e-parduotuvėje.

 

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

KOKIA INFORMACIJA APIE LANKYTOJĄ YRA RENKAMA?

Informacija, kurią Lankytojas tiesiogiai pateikia registruodamasis ir pildydamas e-parduotuvės paskyros sukūrimo, prekių užsakymo formas, būtina prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui bei prekių pristatymui: vardas, pavardė, adresas, prekių pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris bei kiti duomenys, kurie svarbūs vykdant užsakymą ir pristatant prekes.

 

Informacija apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia e-parduotuve, įskaitant IP adresas, prisijungimo prie e-parduotuvės laikas ir data.

 

Informacija, kurią Lankytojas pateikia susirašinėjimo metu (e-parduotuvėje, el. paštu).

 

Bet kokia kita informacija, kurią Lankytojas gali pateikti Duomenų valdytojui bet kuriuo metu, naudodamasis Duomenų valdytojo e-parduotuve, teikiamomis paslaugomis.

 

Jeigu Lankytojas lankosi Duomenų valdytojo e-parduotuvėje, Duomenų valdytojas, taip pat, renka informaciją, kuri atskleidžia įmonės teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skiltyje „Slapukai“.

 

Informacija iš trečiųjų asmenų, kai Lankytojui prisijungiant per socialinių tinklų paskyras, tarkime “Facebook”, “Gmail” ir kt. gaunama informacija gali būti siejama su kita informacija, kurią Duomenų valdytojas gauna Lankytojui lankantis e-parduotuvėje.

 

LANKYTOJO TEISĖS

Lankytojas, kuris sutiko su šios Privatumo politikos sąlygomis, turi šias teises:

 • ● Žinoti bei būti informuotas apie jo tvarkomus asmens duomenis.
 • ● Susipažinti su duomenų tvarkymo politika.
 • ● Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@mazyliostudija.lt.
 • ● Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).
 • ● Nesutikti, kad lankytojo duomenys būtų tvarkomi ar naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

 

KADA NAUDOJAMA LANKYTOJO PATEIKTA INFORMACIJA?

Lankytojo pateikiama asmeninė informacija gali būti naudojama:

 • ● Leidimui naudotis e-parduotuve bei joje teikiamomis paslaugomis.
 • ● Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir vykdymui.
 • ● Prekių pateikimui ir pristatymui.
 • ● Sąskaitų-faktūrų bei ataskaitų išrašymo ir siuntimo tikslais.
 • ● Tiesioginės rinkodaros tikslais, su Lankytojo sutikimu (naujienlaiškių siuntimas). Lankytojas turi teisę, bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti savo duomenis rinkodaros tikslais apie tai pranešdamas Duomenų vykdytojui el. paštu info@mazyliostudija.lt.
 • ● E-parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Lankytojo asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

KAM ATSKLEIDŽIAMA LANKYTOJO INFORMACIJA?

 • ● Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti Lankytojo asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
 • ● Jei yra Lankytojo sutikimas, patvirtintas raštu, asmens duomenų atskleidimui.
 • ● Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams Duomenų valdytojas suteikia tik tiek Lankytojo asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • ● Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
 • ● E-parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Lankytojo asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

KIEK LAIKO SAUGOMI LANKYTOJO DUOMENYS?

Duomenų valdytojas saugo Lankytojo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Duomenų valdytojo teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektronines paslaugas, Duomenų valdytojas tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

NAUJIENLAIŠKIAI

Užsisakius naujienlaiškį, Lankytojo el. pašto adresą Duomenų valdytojas naudos remdamasis Lankytojo sutikimu.  Jeigu Lankytojas nepageidauja gauti tokių naujienlaiškių, gali informuoti Duomenų valdytoją apie jų atsisakymą elektroniniu paštu info@mazyliostudija.lt

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti ir reklaminiai pranešimai, nuorodos į trečiųjų šalių svetaines bei jų paslaugas – duomenų valdytojas to nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kuria surinko trečiosios šalys, saugą bei privatumą. Lankytojas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Duomenų valdytojas savo interneto svetainėje naudoja slapukus (ang. cookies), kad būtų tinkamai tvarkoma informacija apie Duomenų subjektus (toliau – Lankytojai), kai šie lankosi Duomenų valdytojo interneto svetainėje. Lankantis Duomenų valdytojo svetainėje, Lankytojui turi būti pateiktas turinys, atitinkantis jo poreikius. Šiam procesui reikalingi slapukai (angl. cookies) – informacijos elementai, kurie automatiškai išsaugo Lankytojo duomenis, naršant Duomenų valdytojo svetainėje. Jie padeda išsaugoti lankymosi puslapyje istoriją, pritaikyti tai pagal turinį, taip pat, leidžia stebėti lankymosi internetinėje svetainėje trukmę, rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių bei prižiūrėti sklandų svetainės darbą. Taip pat padeda tobulinti interneto svetainės veikimą ir įdiegti pagerinimus bei interneto svetainę pritaikyti pagal optimalius Lankytojų poreikius.

 

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS/NAUJINIMAS

 • ● Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
 • ● Privatumo Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo e-parduotuvėje dienos.
 • ● Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi e-parduotuve ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@mazyliostudija.lt