"Mažylio studija" švenčių erdvės vidaus tvarkos taisyklės

 
Kad šventės vyktų sklandžiai, maloniai prašome visų, besilankančių Studijoje ir švenčiančių šventes, susipažinti su Studijos taisyklėmis, supažindinti vaikučius bei svečius, bei jų laikytis. Susipažinimą ir sutikimą patvirtinate pasirašydami Privačios šventės sutikimą. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
 1. Studijos Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie lankosi Studijoje.
 2. Pradėti naudotis Studijos paslaugomis Užsakovui leidžiama tik susipažinus su Taisyklėmis. Pasirašydamas Sutikimą Užsakovas patvirtina, kad jis ir jo svečiai yra susipažinę su Taisyklėmis, jose nustatytomis savo, savo vaikų ar jo priežiūroje esančio vaiko, bei visų svečių, kurie naudojasi Studijos paslaugomis teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, patvirtina, kad Taisyklės suprantamos, su jomis sutinka ir Taisyklių laikysis. Taisyklės Studijoje yra laisvai prieinamoje vietoje, kurioje asmenys gali su jomis viešai susipažinti.
 3. Užsakovas visiškai atsakingas už į savo privačią šventę pakviestų svečių, vaikų priežiūrą ir saugumą. Jei svečių vaikai palikti be tėvų, už jų saugumą ir tinkamą elgesį atsakingas šventės Užsakovas. Užsakovas įsipareigoja laikytis Studijos taisyklių dėl kiekvieno jo privačioje šventėje dalyvaujančio vaiko ir suaugusiojo. Prieš prasidedant šventei, Užsakovas įsipareigoja informuoti kiekvieną šventėje dalyvaujantį vaiką bei jo tėvus apie Studijoje galiojančias Taisykles. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Užsakovo ar jo svečių nuo atsakomybės.
 4. Studijoje neteikiamos vaikų priežiūros paslaugos, o teikiamos vaikų pramogų organizavimo paslaugos – privačios šventės. Dalyviams nesilaikant Taisyklių, visa atsakomybė tenka Užsakovui. Studija nėra atsakinga už vaiko ar suaugusiojo žalos atsiradimą ir atlyginimą, kurie kilo dėl Studijos taisyklių nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, neatsargaus, pavojingo ir netinkamo elgesio. Studijos personalas neprižiūri ir neatsako už Studijoje esančius vaikus bei jų saugumą. Nepilnamečių lankytojų ar vaikų padarytą žalą atlygina Užsakovas, juos lydintys suaugę lankytojai arba atstovai pagal įstatymą (tėvai arba globėjai).
 5. Visas Studijoje esantis turtas (žaislai, technika, įranga ir kt.) yra įmonės MB “Mažylio studija” turtas, kurį lankytojai turi saugoti. Užsakovas visiškai atsako už žalos padarymą Studijai, turto sugadinimą ir privalo užtikrinti, kad jis ir visi jo svečiai negadintų, saugotų ir tausotų Studijos inventorių, įrangą, žaislus, juos naudotų pagal paskirtį, kad nepadarytų žalos sau ir kitiems asmenims, įspėtų šventės svečius apie tai. Tėvai ar kiti vaiką atlydėję pilnamečiai asmenys privalo jiems paaiškinti/parodyti kaip tinkamai naudotis žaidimų įranga. Sugadinus, sulaužius, ištepus, pažeidus žaislus, įrangą ar patalpas Studijoje, privaloma kompensuoti nuostolius. Užsakovas finansiškai atsako už jo ir jo svečių sugadintą įrangą, inventorių ar Studijos patalpas, taip pat turtinę ir neturtinę žalą, padarytą tretiesiems asmenims. Finansinė atsakomybė tenka Užsakovui. Kompensavimo mokestis priklauso nuo padarytos žalos, kurią įvertina Studijos personalas.
 6. Studija privačioms šventėms rezervuojama tik sumokėjus 40 Eur užstatą (NEGRĄŽINAMAS VISAIS ATVEJAIS). Likusi suma mokama po šventės, prieš išeinant Užsakovui iš Studijos. Užstatas šventės atšaukimo ar neatvykimo atveju yra negrąžinamas, į kitas paslaugas nekeičiamas. Jubiliatui (-ei) susirgus ir apie ligą įspėjus ne vėliau nei 24val. iki šventės pradžios, leidžiama 1 kartą nukelti šventės datą iškart sumokėjus likusią sumą už šventę. Nukelimas leidžiamas 1 mėn. laikotarpyje, derinant su Studijos užimtumu.
 7. Atsiskaityti už paslaugas Studijoje galima tik grynaisiais pinigais. Atsiskaityti banko kortele galimybių nėra.
 8. Užsakovui/lankytojams susimokėjus už Studijos paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami. 3 val. ir ilgesnė rezervuota šventė gali būti trumpinama, tačiau kaina dėl to nekinta, t.y. nesumažėja.
 9. Į šventės trukmę įskaičiuotas atvykimas ir išvykimas. Pasiruošti leidžiama atvykti 15 min iki šventės. Atlaisvinti Studiją Užsakovas ir svečiai turi sutartu laiku, vėluojant atlaisvinti erdvę, taikomas papildomas mokestis 10/30/60 min - 15/25/40 Eur.
 10. Šventės laiką pratęsti galima tik tada, jei po šventės Studija nerezervuota kitai šventei. Teirautis likus iki šventės pabaigos bent 30 min.
 11. Valgyti ir gerti galima tik PRIE STALO. Vaikščioti su maistu, gėrimais, neštis į kitas erdves griežtai draudžiama.
 12. Užsakovas pats atsako už šventės metu į Studiją atsinešto maisto ir gėrimų kokybę. 
 13. Draudžiama atsinešti į Studiją alkoholinius gėrimus ir vartoti. Personalui kilus įtarimui, jis turi pilną teisę patikrinti Studijos erdvę. Radus vartojamus alkoholinius gėrimus - taikomas 100 Eur baudos mokestis. Finansinė atsakomybė tenka Užsakovui.
 14. Draudžiama naudoti: muilo burbulus, konfeti, pinjatas, šaltąsias ugneles, tortų fejerverkus, ir kitas degias priemones.
 15. Studijoje draudžiama klijuoti papuošimus ar kitas dekoracijas ant sienų.
 16. Draudžiama iš Studijos išsinešti žaislus ar kitas Studijai priklausančias vertybes/turtą/inventorių.
 17. Studijoje tiek suaugę, tiek vaikai turi būti be lauko avalynės. Rekomenduojame turėti šiltas kojines ar šlepetes.
 18. Žaidimų aikštelė skirta tik vaikams iki 10 m., suaugusiems lipti ant jos negalima. Privalu paisyti pakabintų spec. žymėjimų.
 19. Norint išvengti traumų, ant batuto šokinėjama po vieną. Leidžiama šokinėti svoriui iki 70 kg.
 20. Kamuoliukai po žaidynių turi likti baseineo ne už jo ribų.
 21. Prašome išlaikyti žaislus ir kitą inventorių jam skirtose erdvėse. Draudžiama neštis žaislus, paspiriamas mašinėles, inventorių iš kitų erdvių į žaidimų aikštelę, batutą, kamuoliukų baseiną ar čiuožyklą, su jais bėgioti, juos mėtyti ar elgtis neatsargiai.
 22. Draudžiama žaidimų aikštelėje laipioti tinklais, juos tampyti.
 23. Nuo čiuožyklos galima čiuožti po vieną, tik nusileidus kitam vaikui ir tik įsitikinus, kad nusileidimo gale nėra kito vaiko. Draudžiama lipti čiuožykla į viršų, bėgioti ja basomis, nuo jos šokinėti į kamuoliukus.
 24. Po šventės prašome palikti šventės vietą tokią, kokią radote: vienkartinius indus išmeskite, pasinaudojus Studijos indais juos palikite švarius.
 25. Gyvūnai į Studiją neįleidžiami.
 26. Griežtai draudžiama į Studiją atsinešti ginklus, aštrius, dūžtančius daiktus bei kitus asmenų saugumui grėsmę keliančius daiktus.
 27. Draudžiama į Studiją atsinešti rūkalus, narkotines ar psichotropines medžiagas.
 28. Studijoje personažų programas veda mūsų siūlomi personažai ir veidus piešia mūsų siūlomi veidukų piešėjai. Į šventę pasikviesti ne Studijos siūlomus personažus, veidų piešėjus ar kitus užimtumo paslaugų tiekėjus galite tik apie tai informavus iš anksto, ir gavus mūsų leidimą. Užsisakius personažo ar veidų piešimo programą ne iš mūsų siūlomų personažų ar piešėjų, taikomas papildomas 30 Eur mokestis. Papildomas mokestis netaikomas tuo atveju, jeigu negalime pasiūlyti Užsakovui laisvo personažo ar veidukų piešėjo jo šventei.
 29. Dėl visų lankytojų sveikatos ir saugumo, į Studiją priimami tik visiškai sveiki asmenys. Esant akivaizdžioms abejonėms dėl suaugusiųjų ar vaikų sveikatos, užkrečiamomis ligomis sergantiems vaikams ar prastai besijaučiantiems lankytojams bus nesuteikiama galimybė naudotis Studijos paslaugomis.
 30. Studijos interjeras yra istatymų nustatyta tvarka saugoma intelektinė nuosavybė. Griežtai draudžiama fotografuoti, filmuoti Studijos interjerą ar atskiras jo dalis, išskyrus: kai filmuojamas ar fotografuojamas kartu atvykęs lankytojas išimtinai asmeninio naudojimo tikslais.
 31. Studija nėra profesionalus daiktų saugotojas ir neatsako už Užsakovo ir jo svečių paliktus/pamirštus daiktus, už jų praradimą arba sugadinimą. Studija nenagrinėja Užsakovo ar kitų jo svečių pretenzijų dėl jų paliktų ar pamirštų daiktų, jų praradimo ar sugadinimo.